Etapele obtinerii autorizatiei de construire

Share Button

Daca v-ati hotarat sa construiti o casa, este bine sa cunoasteti de la bun inceput ce pasi aveti de facut pana la obtinerea “Autorizatiei de Construire”.

Astfel, veti evita sa faceti drumuri inutile si sa irositi timp pretios.

  • Pasul 1: Obtinerea unui certificat de urbanism, cu scopul executarii constructiei. Acesta va fi emis de catre Primaria localitatii unde se afla terenul, sau de catre Consiliul Judetean, in cazul in care Primaria nu are Serviciu de urbanism;
  • Pasul 2: Obtinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism. Numarul minim de avize, este de trei: avizul de mediu (obligatoriu pentru orice constructie), alimentare cu energie electrica, salubritate;
  • Pasul 3: Intocmirea unui proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor;
  • Pasul 4: Depunerea proiectului, impreuna cu avizele solicitate, la emitentul certificatului de urbanism, in vederea obtinerii “Autorizatiei de Construire”.

 

Extras din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii:

“Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *