Aviz de amplasament – retele utilitati

Share Button

Aviz de amplasament, se numeste, oricare dintre avizele privind retele de utilitati, solicitate in Certificatul de urbanism pentru obtinerea unei Autorizatii de construire.

Avizele de amplasament, se pot referi la retelele de energie electrica, apa/canal, gaze naturale, telefonie, termoficare, etc.

Avizul de amplasament, este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului, referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului., sau mai simplu spus, acest aviz va spune, daca, constructia propusa afecteaza sau nu, retelele de utilitati existente in zona.

Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare și nu poate fi utilizat ca atare.

Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției sau instalației pe un alt amplasament, nu poate fi făcută decât după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.

In vederea obținerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de rețea care deține rețeaua din zonă, direct sau prin intermediul unui împuternicit legal.

Cererea de emitere a avizului de amplasament, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) date de identificare a solicitantului;

b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;

c) denumirea obiectivului;

d) informații tehnice privind obiectivul.

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună:

  1. Cerere pentru obținere Aviz de amplasament;
  2. Actul de identitate (persoane fizice), în copie;
  3. Certificatul de urbanism, în copie;
  4. Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism (2 exemplare);
  5. Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism (2 exemplare);
  6. Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie pentru care se solicită avizul (după caz);
  7. Dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.

După depunerea documentației, operatorul de rețea verifică documentația depusă. Dacă se constată că documentația este incompletă, operatorul de rețea comunică solicitantului, necesitatea completării, indicând elementele și piesele care trebuie adăugate și dând toate informațiile necesare în acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentației se consideră suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *